HI FI FNK (하이파이펑크)
 1. TheMADE PRODUCT
 2. SHIRTS
 • Product Name
  (20SS) Brown Check Oversized Shirt
 • Price
  46,000 KRW
 • Instruction

  - 오버 핏 (Over Fit)
  - 앤티크한 무드의 컬러와 패턴
  - 레이온이 함유 되어 구김이 적음
  - 고급 자개 단추 사용

  혼용률 : Polyester 70%, Rayon 30%
 • Quantity
  수량증가수량감소
Details


50(M)

기장앞77/82  어깨48  가슴64  소매63  암홀27.5

52(L)

기장앞79/85  어깨49.5  가슴66  소매64  암홀29

(cm 기준)


Model Size

184cm (52/L) & 171cm (50/M)

상품 목록
상품명 상품수 가격
(20SS) Brown Check Oversized Shirt
수량증가 수량감소
46000 (  )
Total
0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


Review

게시물이 없습니다

Q&A

게시물이 없습니다

related items

Details


50(M)

기장앞77/82  어깨48  가슴64  소매63  암홀27.5

52(L)

기장앞79/85  어깨49.5  가슴66  소매64  암홀29

(cm 기준)


Model Size

184cm (52/L) & 171cm (50/M)